Sản phẩm

>>Cáp Cẩu 6×36<<

>>Cáp Cẩu 6×36<<

Giá: 0VND

Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp Cáp cẩu - Cáp khoan (Chống xoay) - Cáp dự ứng lực từ các công ty, nhà máy sản xuất có uy tín và chất lượng cao của Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga….

Phú Vượng là đại lý Cáp các loại của hãng USHA MARTIN - Ấn Độ. Có chứng chỉ Mill và Lloyd trên mỗi đoạn cáp.

Cáp cẩu 6x36 01 Cáp cẩu 6x36 02

Cáp 05 Cáp 04 Cáp 03

Loading Updating cart...

Sản Phẩm Liên Quan Toàn bộ sản phẩm

>>Cáp Khoan (Chống Xoay) 4×39, 35×7<<

>>Cáp Khoan (Chống Xoay) 4×39, 35×7<<

Giá: 0VND

>>Phụ Tùng Cẩu<<

>>Phụ Tùng Cẩu<<

Giá: 0VND